Thời sự
 
 
Hà Nam: Quán triệt, triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII
Chiều 2/2, BCH Đảng bộ tỉnh Hà Nam tổ chức hội nghị quán triệt, thống nhất triển khai chương trình hành động thực hiện các nghị quyết của Hội nghị lần thứ 6, BCH Trung ương Đảng khóa XII. Đồng chí Nguyễn Đình Khang - Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị. Cùng dự có đồng chí Phạm Sỹ Lợi – Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Xuân Đông – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.

DSC_6119.JPG
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm chương trình hành động thực hiện NQ TW 6 khóa XII

DSC_6115.JPG
Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã được đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đình Khang trực tiếp quán triệt, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm và trách nhiệm tổ chức thực hiện chương trình hành động của tỉnh thực hiện Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương 6 khóa XII.

Về cơ bản, chương trình hành động của Hà Nam bám sát các mục tiêu, quan điểm chỉ đạo và các giải pháp của các Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII để cụ thể hóa vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy gắn với việc triển khai thực hiện NQ Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, bảo đảm phù hợp với yêu cầu và tình hình thực tiễn tại địa phương với cách làm linh hoạt, sáng tạo, mang lại hiệu quả thiết thực. 

Đối với kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 18 và 19, tỉnh xác định tiếp tục đổi mới, sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng thu gọn đầu mối, quản lý đa ngành, đa lĩnh vực gắn với rà soát, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các tổ chức, đơn vị. Tinh giản biên chế gắn với cơ cấu lại, nâng cao chất lượng, sử dụng hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong thực thi nhiệm vụ.

Với Nghị quyết số 18 về một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là Ban tổ chức Tỉnh ủy hướng dẫn BTV các huyện, Thành ủy xây dựng kế hoạch thực hiện và hoàn thành trước 30/6/2018 các nội dung: Hợp nhất văn phòng cấp ủy với Văn phòng HĐND, UBND tại cấp huyện, thành phố; bố trí Trưởng ban dân vận huyện ủy đồng thời là chủ tịch UB MTTQ huyện; bố trí Trưởng ban Tuyên giáo đồng thời là Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị các huyện, thành phố. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo UBND tỉnh giải quyết các thủ tục liên quan để sắp xếp theo nguyên tắc gọn đấu mối, chuyển giao trách nhiệm quản lý từ các sở, ngành về UBND các huyện, thành phố quản lý, gồm: Trạm trồng trọt – bảo vệ thực vật, trạm khuyến nông, trạm thú y, hạt quản lý đê điều; tiếp tục rà soát, sắp xếp các BQL dự án chuyên ngành, BQL dự án khu vực đảm bảo tinh gọn, hiệu quả. Xây dựng, ban hành quy định số lượng biên chế tối thiểu, số lượng lãnh đạo cấp phó tối đa của một tổ chức từ cấp tỉnh đến cơ sở trên nguyên tắc xác định rõ việc làm, giảm số lượng cấp phó, nâng cao năng lực hiệu quả hoạt động của đơn vị.

Trong 6 tháng cuối năm 2018 và năm 2019, Ban tổ chức Tỉnh ủy chủ trì xây dựng đề án và lộ trình thực hiện đối với đơn vị khối Đảng, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội; Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì xây dựng Đề án và lộ trình thực hiện đối với  các đơn vị khối chính quyền. Về tiến độ thực hiện: Yêu cầu những nhiệm vụ hoàn thành trong năm 2018 thì phấn đấu hoàn thành trong quý III/2018, những nhiệm vụ hoàn thành trong năm 2019 phải hoàn thành 50% trong năm 2018 và chậm nhất là quý III/2019.

Cùng với đó, triển khai kịp thời, hiệu quả khi có hướng dẫn của TW về việc sát nhập các cơ quan, tổ chức cấp tỉnh, bố trí, sắp xếp lại các tổ chức trong hệ thống chính trị, thực hiện khoán kinh phí hoạt động. Cấp ủy, chính quyền các cấp, các sở, ban, ngành, cơ quan, tổ chức từ tỉnh đến cơ sở thường xuyên rà soát, quyết liệt thực hiện các nhiệm vụ.

Về nhiệm vụ trọng tâm thực hiện NQ số 19 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập: Sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị sự nghiệp công lập, quản lý biên chế, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Ban tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, rà soát xây dựng đề án sắp xếp các TT thuộc khối đoàn thể. Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chủ trì, chỉ đạo xây dựng Đề án sắp xếp nâng cao hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập thuộc khối chính quyền, trọng tâm là lĩnh vực giáo dục – đào tạo; y tế; các lĩnh vực sự nghiệp khác…; Đẩy mạnh đặt hàng cung ứng dịch vụ sự nghiệp công lập theo cơ chế thị trường, thúc đẩy xã hội hóa dịch vụ công với sự tham gia của thành phần ngoài nhà nước; nâng cao năng lực quản trị của đơn vị sự nghiệp công lập; tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của nhà nước, giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Đối với chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20 và 21, Hà Nam xác định tạo bước chuyển rõ rệt trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. Củng cố sắp xếp và phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ y tế có trình độ, năng lực chuyên môn vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt, trách nhiệm cao, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế- xã hội nhanh và bền vững của  tỉnh. Giải quyết toàn diện, đồng bộ các vấn đề quy mô, cơ cấu, phân bổ, chất lượng dân số. Phấn đấu đạt và vượt các mục tiêu cụ thể nêu trong NQ như: tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi đến năm 2025 dưới 20%; chỉ số phát triển con người (HDI)nằm trong top 20 tỉnh dẫn đầu cả nước; quy mô dân số đạt 830 nghìn người vào năm 2025…

 DSC_6121.JPG

Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các đồng chí trong BCH Đảng bộ tỉnh phát huy tính nêu gương, nghiêm túc, quyết liệt trong thực hiện với quyết tâm chính trị cao nhất. Trên cơ sở chương trình hành động của Tỉnh ủy, các cấp, các ngành cần nghiên cứu kỹ nghị quyết, căn cứ vào hướng dẫn của cơ quan chuyên môn cũng như tình hình thực tế để ban hành kế hoạch chi tiết thực hiện; xác định lộ trình, bước đi khoa học, hiệu quả, nhất là đối với các vấn đề mang tính cấp thiết, phức tạp.

 

Thảo Vũ

Tag: Hà Nam: Quán triệt , triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Trung ương 6 khóa XII

Ý kiến bạn đọc
TIN NỔI BẬT
BTV Tỉnh ủy nghe báo cáo kết quả thực hiện chương trình hành động số 54 và 62 của Tỉnh ủy thực hiện các Nghị quyết Trung ương 6,7 (Khóa XII)
Sáng 15/11, dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị lần thứ 129 nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và BTV các huyện, thành ủy báo cáo về kết quả thực hiện Chương trình hành động 54 của Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết số 18,19-NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (Khóa XII) một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả của các đơn vị sự nghiệp công lập và tình hình thực hiện Chương trình hành động 62 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 (Khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ.
Hương sắc Hà Nam
Liên kết website
Trang thông tin điện tử Đài Phát Thanh - Truyền Hình Hà Nam - 215 Đường Trường Chinh TP Phủ Lý - Hà Nam
Giấy phép số 263/GP - TTĐT cấp 14/8/2017 - Tel: (84 - 0351) 3588 588 - Email:lienhe@hanamtv.vn
Ghi rõ nguồn "hanamtv.vn" khi sử dụng lại thông tin từ website này.